De Centrale Cliëntenraad zoekt twee  

 nieuwe expertleden!

 

Samen werken aan waardevolle zorg. Kom jij als vrijwilliger de ouderenzorg in de regio ondersteunen?

WelThuis hecht veel waarde aan de medezeggenschap van haar cliënten. De centrale cliëntenraad heeft inspraak op het beleid van onze organisatie en adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die de cliënten aangaan. Denk hierbij aan: advies over behandeltrajecten, voeding, veiligheid, privacy en hygiëne. Conform de wetgeving (Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen 2018) is de centrale cliëntenraad hét medezeggenschapsorgaan van en voor cliënten en betrokken bij wat de cliënten van WelThuis aangaat.

Ben jij op zoek naar een boeiende en uitdagende vrijwilligersfunctie, waar je enorm gewaardeerd wordt en mee kunt denken over de ouderenzorg en haar toekomst? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zoeken we?

De centrale cliëntenraad is op zoek naar twee nieuwe leden;
●  Lid met expertise kwaliteit van zorg
●  Lid met expertise financiën/ vastgoed

De centrale cliëntenraad bestaat uit afgevaardigde (leden) uit de lokale cliëntenraden van WelThuis, een onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De raad overlegt elke 6 weken op vrijdagochtend op het hoofdkantoor in Gouda met de directeur.

Wat we van jou verwachten?

●  Specifieke deskundigheid op het gebied van financiën/vastgoed of kwaliteit van zorg;
●  Beleidsmatige ervaring en in staat om inhoudelijke en beleidsnotities te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit cliëntenperspectief;
●  In staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van
WelThuis en daarbij ook het organisatiebelang niet uit het oog te verliezen;
●  Bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap;
●  Inzet van 6 uur per maand;
●  Beschikbaar op de vrijdagochtend i.v.m. vergadering.

Wat krijg je ervoor terug?

Een goed gevoel om het leven van de bewoners in onze woonzorglocaties nog prettiger te maken en zo een lach op de gezichten te toveren. Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding. Maar bovenal veel waardering voor alles wat je voor de bewoners en cliënten van WelThuis betekent.

Over WelThuis

WelThuis is de overkoepelende naam voor 17 woonzorglocaties in de regio’s Woerden, Krimpenerwaard, Zoetermeer, Gouda en Rotterdam Hillegersberg. Dit zijn grotendeels kleinschalige woonvoorzieningen voor bewoners met dementie en/of lichamelijke beperkingen. WelThuis heeft het motto ‘u doet ertoe’. Dit geldt voor de bewoners van WelThuis, maar zeker ook voor onze (zorg)medewerkers (ca. 1100). Met deze visie dragen we zo veel mogelijk bij aan de kwaliteit van leven voor de kwetsbare ouderen die wonen bij WelThuis.

Interesse en solliciteren

We nodigen je van harte uit om te solliciteren en ontvangen graag jouw motivatie om deel te nemen aan de CCR van WelThuis en (korte) cv via de e-mail aan onze ambtelijke secretaris Joyce Schenk via de email: joyce.schenk@fundis.nl

Voor meer informatie kun je Joyce ook bereiken via 06-28287554.