Kunt u zichzelf kritisch opstellen en wilt u mee denken over het reilen en zeilen van WelThuis Buytenhaghe? Dan is de cliëntenraad wellicht wat voor u!

De cliëntenraad van Buytenhaghe in Zoetermeer is namelijk op zoek naar enthousiaste nieuwe cliëntenraadsleden met interesse in en affiniteit met de zorgsector. Samen met de locatiemanagers doet de cliëntenraad er alles aan om het welzijn van en de zorg voor de bewoners zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven.

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan en vertegenwoordigt de belangen van alle bewoners. Gevraagd en ongevraagd adviseert de cliëntenraad over de zorgverlening, die betrekking heeft op wonen, welzijn en zorg binnen de locatie. U hoeft overigens niet direct betrokken te zijn bij de locatie. Als cliëntenraadslid ontvangt u naast scholing, een kleine vaste vergoeding.

Interesse of meer informatie?
U kunt hiervoor terecht bij Hilde Olijve, ambtelijk secretaris. Zij is op maandag, woensdag en donderdag bereikbaar via telefoonnummer 010 5211056 of via h.olijve@welthuis.nl.

Het is ook altijd mogelijk om vrijblijvend een cliëntenraadsvergadering bij te wonen.