De cliëntenraad van WelThuis locaties De Boomgaerd, Domus, Magnolia en De Rozentuin in Zoetermeer is op zoek naar nieuwe leden. De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de bewoners van de WelThuis woonzorglocaties. Zo dragen zij bij aan de best mogelijke zorg voor en het welzijn van alle bewoners. Thijs Blokland, een van de leden, vertelt er graag meer over.

Wat is een lokale cliëntenraad?
“Een lokale cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de patiënten. Onze cliëntenraad bestaat uit zes mannen en twee vrouwen die samen vier woonzorglocaties vertegenwoordigen: WelThuis De Boomgaerd, Domus, Magnolia en De Rozentuin, allen te Zoetermeer. In alle vier de huizen leven bewoners met dementie. De cliëntenraad heeft regelmatig contact met de locatiemanagers om het dagelijks leven van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. De Wet medezeggenschap voor cliënten zorginstellingen (Wmcz) biedt handvatten voor het inzetten van onze bevoegdheden en wanneer we advies of instemming dienen te geven.”

Hoe bent u bij de cliëntenraad terecht gekomen?
“Sinds begin dit jaar ben ik vicevoorzitter van een lokale cliëntenraad van verschillende WelThuis locaties in Zoetermeer. Toen mijn vader in 2020 verhuisde naar de Rozentuin, zag ik een krantenartikel over de cliëntenraad met een vacature. Mijn vader kan niet meer voor zichzelf opkomen, ook zijn medebewoners niet. Via mij hebben ze toch een stem.”

Wat hebt u met de cliëntenraad voor elkaar gekregen?
“We hebben onder meer zeggenschap over gelden voor de dagbesteding en inrichting van de leefomgeving. In Magnolia is de invloed zichtbaar door de mooie gangen en is dit jaar de Zen Zorgstoel besteld voor in de snoezelruimte. De Rozentuin heeft een mooie duofiets aangeschaft en De Boomgaerd heeft onder meer een nieuwe beleefTV. Voor Domus zijn prachtige meubels gekocht voor de gemeenschappelijke binnentuin. Verder hebben we het taalgebruik in de brieven begrijpelijker gemaakt.”

Wat is de grootste uitdaging van de cliëntenraad?
“Vooral de zoektocht naar nieuwe leden met aandachtsgebied WelThuis locatie Domus. Twee leden hebben hun termijn erop zitten, waarvan één lid aanblijft tot er een opvolger is. Verder legt de voorzitter per eind 2023 zijn functie neer. Zij willen eigenlijk niet stoppen, maar er is nu eenmaal een wettelijk maximumtermijn van 6 (3×2) jaar vastgelegd. Zo zorgt de Wmcz regeling ervoor dat de leden een frisse blik houden.”

Wie kan er lid worden?
“Iedereen die de zorg een warm hart toedraagt en ongeveer 8 uur per maand beschikbaar is, kan zich aanmelden voor de cliëntenraad. Het ideale lid heeft enige ervaring met beleid, maar dat is zeker niet vereist. Betrokkenheid vinden we het allerbelangrijkst. Bijvoorbeeld door regelmatig naar locatie te komen. Zo worden eventuele verbeterpunten beter gesignaleerd en bespreekbaar gemaakt.”

Wat krijgen leden ervoor terug?
“Het is betekenisvol werk, waar je veel kennis en ervaring mee opdoet. Daarnaast is er een bescheiden jaarlijkse vergoeding.”

Meer weten en aanmelden
Hebt u zin om mee te denken of weet u iemand die hier wellicht voor open staat? U kunt contact opnemen met Ingrid van Dam, ambtelijk secretaris, via telefoonnummer 0 6 463 61 367 en e-mailadres i.dam@welthuis.nl. Of neem een kijkje op welthuis.nl/cliëntenraden.