De cliëntenraad van WelThuis locaties De Bovenberghe en Borchleen (Schoonhoven) en De Westerweeren (Bergambacht) zoekt enthousiaste nieuwe leden met interesse in ouderenzorg en medezeggenschap. Samen met het management doet de cliëntenraad er alles aan om het welzijn van en de zorg voor de bewoners zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven.

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan en vertegenwoordigt de belangen van alle bewoners. Gevraagd en ongevraagd adviseert de cliëntenraad over de zorgverlening, die betrekking heeft op wonen, welzijn en zorg binnen de locatie. U hoeft overigens niet direct betrokken te zijn bij de locatie. Als cliëntenraadslid ontvangt u naast scholing, een kleine vaste vergoeding.

De cliëntenraad zet zich in voor de belangen van alle bewoners van WelThuis locaties De Bovenberghe en Borchleen in Schoonhoven en De Westerweeren in Bergambacht. De leden hebben goed contact met de bewoners en vertegenwoordigers om te weten wat hun wensen en behoeften zijn. De raad overlegt 6 tot 8 keer per jaar met elkaar en adviseert WelThuis onafhankelijk over wonen, welzijn en zorg binnen de locaties.

Lokale binding
Het ideale lid heeft enig bestuurlijk inzicht en ervaring met beleidsvorming, maar bovenal lokale binding en een vernieuwende blik. De leden denken en praten mee over het reilen en zeilen van de organisatie en staan hierbij voor de belangen en medezeggenschap van ouderen. Daar wordt gemiddeld 8 uur per maand aan gewerkt.

Wat krijg je ervoor terug?
Het geeft een goed gevoel om het leven van bewoners in woonzorglocaties nog prettiger te maken en zo een lach op de gezichten te toveren. Daarnaast is er divers cursusmateriaal beschikbaar. De leden ontvangen ook een jaarlijkse vergoeding.

Meer weten en aanmelden
U kunt contact opnemen met Til Proper (voorzitter cliëntenraad). Zij is bereikbaar via e-mail til.proper@ziggo.nl. Het is ook altijd mogelijk om vrijblijvend een cliëntenraadsvergadering bij te wonen. Meer algemene informatie over de cliëntenraad leest u hier >>