Het Olympiadehuis zoekt cliëntenraadsleden!

 

De Cliëntenraad van WelThuis locatie Olympiadehuis is op zoek naar enthousiaste nieuwe cliëntenraadsleden met interesse in en affiniteit met de zorgsector. 

Samen met het management doet de Cliëntenraad van Het Olympiadehuis er alles aan om het welzijn van en de zorg voor de bewoners van Het Olympiadehuis zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. De Cliëntenraad is nog in opstartende fase en is daarom op zoek naar enthousiaste nieuwe leden.

Onafhankelijk

De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan en vertegenwoordigt de belangen van alle bewoners van WelThuis locatie Het Olympiadehuis. Er wordt regelmatig (ongeveer eens in de zes weken) overleg gevoerd met de locatiemanager en gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht over zaken die betrekking hebben op wonen, welzijn en zorg binnen Het Olympiadehuis. Van de cliëntenraadsleden wordt interesse in de bewoners gevraagd. Daarnaast dienen cliëntenraadsleden zich kritisch op te stellen en mee te kunnen denken over het reilen en zeilen van de organisatie. Cliëntenraadsleden krijgen een kleine vaste vergoeding aangeboden.

Meer weten?

Voor meer informatie of aanmelding kan contact opgenomen worden met Madelon Hager, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. Zij is bereikbaar op 0627087601 of via m.hager@welthuis.nl. Het is ook altijd mogelijk om vrijblijvend een cliëntenraadsvergadering bij te wonen.

Contact

WelThuis
Postbus 571 | 2800 AN Gouda

Adviseur WelThuis
T: 088 42 62 160 
E: info@welthuis.nl

privacy  | disclaimer |WelThuis is onderdeel van Fundis.

copyright © WelThuis 2016

 

facebook icon

twitter icon