Cliëntenraad Monteverdi en Magnolia zoekt nieuwe leden

De Cliëntenraad van WelThuis locaties Monteverdi en Magnolia is op zoek naar enthousiaste nieuwe cliëntenraadsleden met interesse in en affiniteit met de zorgsector. Samen met het management doet de Cliëntenraad er alles aan om het welzijn van en de zorg voor de bewoners van Monteverdi en Magnolia zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven.

 

Onafhankelijk
De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan en vertegenwoordigt de belangen van alle bewoners van WelThuis locaties Monteverdi en Magnolia. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de directie en gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht over zaken die betrekking hebben op wonen, welzijn en zorg binnen de locaties. Van de cliëntenraadsleden wordt interesse in en affiniteit met de bewoners gevraagd. Daarnaast dienen cliëntenraadsleden zich kritisch op te stellen, mee te kunnen denken over het reilen en zeilen van de organisatie en affiniteit te hebben met medezeggenschap en belangenbehartiging. Cliëntenraadsleden krijgen naast scholing een kleine vaste vergoeding aangeboden.

 

Interesse of meer informatie?
Neem dan contact op met Marian van Buren, ambtelijk secretaris, via m.vanburen@welthuis.nl.

Contact

WelThuis
Postbus 571 | 2800 AN Gouda

Adviseur WelThuis
T: 088 42 62 160 
E: info@welthuis.nl

privacy  | disclaimer |WelThuis is onderdeel van Fundis.

copyright © WelThuis 2016

 

facebook icon

twitter icon